Genealogie

Opdrachtgever
Familie Keen-Huijsmans

Jaar
2012

Werkzaamheden
Verzamelen en inscannen van historische aktes en foto’s en aanvullend archiefonderzoek.

Onderzoek op afstand

Evenals veel andere Nederlanders vertrok ook de vader van Evelyn Keen-Huijsmans naar Australië op zoek naar een beter bestaan. Hij kwam in 1955 terecht in Orange, in Nieuw-Zuid-Wales. Zijn dochter hoorde van hem de verhalen over Nederland, raakte geïnteresseerd in de familiegeschiedenis en besloot deze uit te gaan zoeken. De afstand en onbekendheid met de Nederlandse archieven maakte het echter lastig alle genealogische feiten boven tafel te krijgen.

Evelyn Keen benaderde mij met het verzoek om alle onderliggende documenten bij de door haar gevonden genealogische informatie te zoeken en naar haar toe te sturen. Dit onderzoek kon voor een belangrijk deel via internet plaatsvinden, de overige documenten heb ik gevonden door archieven in Rotterdam en Zeeland te bezoeken. Alle documenten werden door mij ingescand en naar haar toegestuurd. Ook heb ik nog aanvullend genealogisch onderzoek verricht.

Foto: collectie Nationaal Archief