Actueel

Lavans

Van het Helmondse familiebedrijf Lavans, voorheen wasserij Wilhelmina, heb ik in oktober 2022 de opdracht gekregen de genealogie van de beide families die het bedrijf in 1928 hebben opgericht in kaart te brengen. Daarnaast is mij gevraagd het bedrijfsarchief op orde te brengen. Dit omvat het opschonen, inventariseren, ompakken en digitaliseren van historische documenten en beeldmateriaal. In de loop van 2023 zullen deze werkzaamheden worden afgerond.

Levensverhaal op film

Vanaf 2022 heb ik een nieuw product opgenomen in mijn dienstenpakket: het levensverhaal op film. Samen met grafisch designer en videomaker René van der Horst van Studio Topixx documenteer ik uw leven aan de hand van door u zelf vertelde verhalen. Gefilmd door René wordt uw eigen verhaal, ondersteund door oude documenten, foto’s en films, door hem gemonteerd tot een prachtige, persoonlijke film. Een uniek document, dat met de tijd in waarde toeneemt.

Gebr. van der Steen

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan heb ik samen met tekst & teken en Studio Topixx een jubileumboek gemaakt voor aannemersbedrijf Gebr. van der Steen uit Berlicum. Op 2 april 2022 werd het boek feestelijk uitgereikt aan personeel en relaties. Het boek werd uitgebracht in een oplage van 400 exemplaren. 

Vrijwillige Landstorm

Met militair historicus Wim de Natris en Fred Warmer, Hoofd Communicatie Korps Nationale Reserve, heb ik in 2019 de opdracht verworven onderzoek te doen naar en een boek te schrijven over de Vrijwillige Landstorm, de voorloper van het Korps Nationale Reserve. Het boek moet in augustus 2023 verschijnen.

Hurkmans Groep

Op 2 november 2019 vierde aannemersbedrijf Hurkmans Groep uit Someren zijn 60-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid heeft het bedrijf een jubileumboek uitgegeven, dat ik samen met Hubertine van den Biggelaar heb gemaakt. Ik was mede verantwoordelijk voor interviews, tekst en boekconcept.

Widenhorn en WIA Educational

Op 20 september 2019 werd aan de familiebedrijven Widenhorn en WIA Educational uit Rhoon het predicaat Hofleverancier toegekend, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Daarnaast werd ook een gezamenlijke jubileumuitgave gepresenteerd, getiteld ‘Op zoek naar de ziel van de zaak’. De aanvrage voor het predicaat werd door mij begeleid. Ook heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan het historisch onderzoek voor dit jubileumboek.

Hoppenbrouwers Techniek

Op 22 juni 2018 werd het predicaat Koninklijk toegekend aan Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout. De aanvrage werd door mij begeleid en ik was daarnaast verantwoordelijk voor het samenstellen van het historische verhaal en het verhaal over de positie van het bedrijf in zijn branche.

KVNRO

Op 25 oktober 2017 is het jubileumboek van de KVNRO, dat ik samen met Wim de Natris heb gemaakt – gepresenteerd tijdens een symposium in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander.