Archiefordening

Opdrachtgever
DELA, Eindhoven

Jaar
2008-2013

Werkzaamheden
Opschonen, inventariseren en opnieuw opzetten van het historisch bedrijfsarchief.

Bestuursnotulen

Uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA uit Eindhoven werd opgericht in 1937. Sinds 1970 is zij gevestigd aan de Vestdijk in Eindhoven, waar in de kelder van het acht verdiepingen tellende gebouw het historisch bedrijfsarchief is opgeborgen. De kern van het archief vormen de notulen van de verschillende bestuursorganen en de jaargangen van het ledenmagazine Kroniek.

Voorafgaand aan het samenstellen van de jubileumuitgave werd mij gevraagd het bedrijfsarchief op te schonen, te inventariseren en opnieuw op te zetten. Enerzijds met het oog op het historisch onderzoek voor het boek, anderzijds om de vindbaarheid van deze voor DELA belangrijke archiefstukken te vergemakkelijken. Daarnaast heb ik ook de beeldcollectie in kaart gebracht en alle oude 8mm bedrijfsfilms en -video’s laten digitaliseren.

Foto: collectie DELA