Archiefordening

Opdrachtgever
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Jaar
2010-2011

Werkzaamheden
Inventariseren van archieven en collecties buiten het RHCe.

Archieven en collecties

Vrijwel alle gemeentes in Zuid Oost Brabant hebben hun archieven de afgelopen jaren ondergebracht bij het RHCe. Dit betekent achter niet dat deze archiefinstelling alle collecties en archieven van dit werkgebied in huis heeft. Ook andere instellingen en natuurlijk de diverse heemkundeverenigingen beschikken over archiefmateriaal. Belangrijk natuurlijk om dit als archiefinstelling te weten, zodat ze haar bezoekers hierheen kan doorverwijzen.

Ik kreeg in 2011 de opdracht van het RHCe deze collecties en archieven buiten de eigen archiefinstelling in kaart te brengen. Daarbij lag de focus op vier thema’s: veranderend landschap, industrialisatie, techniek en nieuwkomers. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op een speciale studiemiddag en gepubliceerd op de website van het RHCe in de vorm van de informatiebladen voor de thema’s industrie en veranderend landschap.

Foto: collectie Nationaal Archief