Archiefordening

Opdrachtgever
Historisch Museum Ede

Jaar
2016

Werkzaamheden
Actualiseren van het collectieplan.

Collectieplan

Tot 2015 had het Historisch Museum Ede een eigen pand met een permanente tentoonstelling in Ede. Sindsdien wordt de collectie, waarvan de kern bestaat uit voorwerpen, kleding, schilderijen, foto’s, ansichtkaarten, boeken en documenten, wisselend tentoongesteld op verschillende plekken in Ede, waarbij het historisch erfgoed wordt gekoppeld aan het verhaal van Ede of een actuele situatie.

Door deze verandering wilde het museumbestuur dat het bestaande collectieplan geactualiseerd zou worden. Samen met Wim de Natris van De Natris Erfgoedprojecten heb ik het bestaande collectieplan onder handen genomen. Daarnaast hebben wij een advies uitgebracht over collectiewaardering in verband met toekomstige bewaar- en expositieplannen. In februari 2017 heeft het bestuur zijn fiat gegeven aan plan en advies en is op basis daarvan een nieuw traject ingeslagen.

Foto: collectie Nationaal Archief